dissabte, 7 de maig del 2011

Cotó en pèl dolç


Com si la vida volguera

magnificar el desordre,

el fulgor d’aquells dies.

I nosaltres esprement

el pal de cotó en pèl dolç,

abans que no arribara la mudança,

ja presa per les ombres,

i espentara la sang

cap a la fosca i inhabitable gola.